Serc

Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen in Tiel

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang Rivierenland
Gerdina's hof 15
4191 MX Geldermalsen 
Postbus 185
4190 CD Geldermalsen
tel. 0345-571459

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Vanaf 1 juli 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen voor iedereen te zien. In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRKP staat. Het LRKP is te raadplegen op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl .
Voor peuterspeelzalen kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen, ook al staan ze wel in het LRKP.

Kinderopvang en peuterspeelzalen